Spital Privat Isis Editorial

Informatii publice

Administrativ

Dragi pacienti,
Va rugam sa gasiti mai jos cateva informatii de interes public referitoare la misiunea si viziunea noastra, structura, functionarea si planul de dezvoltare al Spitalului Privat Isis.

Informatii privind impactul activitatii desfasurate asupra mediului

Publicat pe 03.01.2013

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate, conform cerintelor  L 2116/2012

Se asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor generate, in spatii special amenajate si sunt incheiate contracte cu operatori autorizati, in vederea predarii acestor deseuri in scopul eliminarii sau valorificarii lor.  Deseurile spitalicesti, specifice activitatii desfasurate, sunt colectate si depozitate temporar in spatiu inchis, impermeabilizat si cu acces restrictionat, in cutii de colectare si saci PVC de unica folosinta, in vederea transportului si eliminarii prin firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului  219/2002.  Evidenta gestiunii deseurilor se tine lunar, in conformitate cu HG 856/2002  si se raporteaza anual la APM Constanta.

Protectia apei 

Se efectueaza colectarea apelor uzate tehnologice care sunt descarcate in reteaua centralizata de canalizare. In vederea incadrarii in limitele prevazute de NTPA 002/2005, apele uzate se monitorizeaza anual, prin efectuarea de buletine de analiza care sunt inaintate autoritatii de mediu. Pentru anul 2013 s-a efectuat raportul de incercare nr.943/20.04.2013,  emis de SC RAJA SA Constanta care a fost inaintat si inregistrat la APM Constanta cu nr.5482 RP/22.04.2013.

Politica de mediu a Spitalului Privat Isis  are printre principalele obiective:

-        Reducerea consumului de resurse si a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate;

-        Respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile, referitor la aspectele de mediu;

-        Constientizarea si instruirea personalului propriu si a personalului ce actioneaza in numele firmei, privind importanta protectiei mediului.

Indeplinirea acestor obiective garanteaza asigurarea de servicii de calitate pacientilor Spitalului Privat Isis prin desfasurarea de activitati prietenoase mediului.

Harta site